آموزشی کودکان

آموزشی کودکان

نمایش: لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش:
کتاب Tiny Talk 1A Student Book

کتاب Tiny Talk 1A Student Book

اين مجموعه آموزشي براي کودکان 3 تا 6 سال مي باشد که داراي سه سطح مي باشد. کتاب کار اين مجموعه دار.....
2,500 تومان
قیمت بدون مالیات: 2,500 تومان
کتاب Tiny Talk 1B Student Book

کتاب Tiny Talk 1B Student Book

اين مجموعه آموزشي براي کودکان 3 تا 6 سال مي باشد که داراي سه سطح مي باشد. کتاب کار اين مجموعه دار.....
2,500 تومان
قیمت بدون مالیات: 2,500 تومان
کتاب Tiny Talk 2A Student Book

کتاب Tiny Talk 2A Student Book

اين مجموعه آموزشي براي کودکان 3 تا 6 سال مي باشد که داراي سه سطح مي باشد. کتاب کار اين مجموعه دار.....
2,500 تومان
قیمت بدون مالیات: 2,500 تومان
کتاب Tiny Talk 2B Student Book

کتاب Tiny Talk 2B Student Book

اين مجموعه آموزشي براي کودکان 3 تا 6 سال مي باشد که داراي سه سطح مي باشد. کتاب کار اين مجموعه دار.....
2,500 تومان
قیمت بدون مالیات: 2,500 تومان
کتاب Tiny Talk 3A Student Book

کتاب Tiny Talk 3A Student Book

اين مجموعه آموزشي براي کودکان 3 تا 6 سال مي باشد که داراي سه سطح مي باشد. کتاب کار اين مجموعه دار.....
2,500 تومان
قیمت بدون مالیات: 2,500 تومان
کتاب Tiny Talk 3B Student Book

کتاب Tiny Talk 3B Student Book

اين مجموعه آموزشي براي کودکان 3 تا 6 سال مي باشد که داراي سه سطح مي باشد. کتاب کار اين مجموعه دار.....
2,500 تومان
قیمت بدون مالیات: 2,500 تومان
کتاب Tiny Talk ABC Work Book

کتاب Tiny Talk ABC Work Book

کتاب حاضر به معرفي الفباي انگليس و تلفظ آن پرداخته است و کتابي عالي براي آموزش الفبا براي کودکان .....
2,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 2,000 تومان
کتاب Tiny Talk Song Book

کتاب Tiny Talk Song Book

کتاب حاضر داراي 60 موزيک، براي دانش آموزش مبتدي زبان مي باشد. اين کتاب براي هنر جويان تايني تاک و.....
2,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 2,000 تومان
کتاب Verbal Reasoning Book 1

کتاب Verbal Reasoning Book 1

verbal reasoning is a series of six books designed to test and strengthen the language skills of .....
6,500 تومان
قیمت بدون مالیات: 6,500 تومان