آموزشی کودکان

آموزشی کودکان

نمایش: لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش:
کتاب American Happy Street 1 Student Book with CD

کتاب American Happy Street 1 Student Book with CD

اين مجموعه در دو سطح 1 و 2 همراه با آهنگ، شعر، بازي و فعاليت هاي شنيداري مقدمه اي بر مهارت خواندن.....
8,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 8,000 تومان
کتاب American Happy Street 2 Student Book with CD

کتاب American Happy Street 2 Student Book with CD

اين مجموعه در دو سطح 1 و 2 همراه با آهنگ، شعر، بازي و فعاليت هاي شنيداري مقدمه اي بر مهارت خواندن.....
8,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 8,000 تومان
کتاب American Oxford Primary Skills 1 Skills Book with cd

کتاب American Oxford Primary Skills 1 Skills Book with cd

اين مجموعه در 6 سطح مطابق با سيستم آمريکايي (American Accent) جهت تقويت مهارت خواندن و نوشتن در د.....
4,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 4,000 تومان
کتاب American Oxford Primary Skills 2 Skills Book with cd

کتاب American Oxford Primary Skills 2 Skills Book with cd

اين مجموعه در 6 سطح مطابق با سيستم آمريکايي (American Accent) جهت تقويت مهارت خواندن و نوشتن در د.....
4,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 4,000 تومان
کتاب American Oxford Primary Skills 3 Skills Book with cd

کتاب American Oxford Primary Skills 3 Skills Book with cd

اين مجموعه در 6 سطح مطابق با سيستم آمريکايي (American Accent) جهت تقويت مهارت خواندن و نوشتن در د.....
4,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 4,000 تومان
کتاب American Oxford Primary Skills 4 Skills Book with cd

کتاب American Oxford Primary Skills 4 Skills Book with cd

اين مجموعه در 6 سطح مطابق با سيستم آمريکايي (American Accent) جهت تقويت مهارت خواندن و نوشتن در د.....
4,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 4,000 تومان
کتاب American Oxford Primary Skills 5 Skills Book with cd

کتاب American Oxford Primary Skills 5 Skills Book with cd

اين مجموعه در 6 سطح مطابق با سيستم آمريکايي (American Accent) جهت تقويت مهارت خواندن و نوشتن در د.....
4,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 4,000 تومان
کتاب Backpack 1 Student Book, Work Book + 2CD + DVD

کتاب Backpack 1 Student Book, Work Book + 2CD + DVD

اين مجموعه در 7 سطح (Backpack starter, Backpack 1, 2, 3, 4, 5, 6) با مطالب مرتبط با ايجاد ارتباط .....
12,500 تومان
قیمت بدون مالیات: 12,500 تومان
کتاب Backpack 2 Student Book, Work Book + 2CD + DVD

کتاب Backpack 2 Student Book, Work Book + 2CD + DVD

اين مجموعه در 7 سطح (Backpack starter, Backpack 1, 2, 3, 4, 5, 6) با مطالب مرتبط با ايجاد ارتباط .....
12,500 تومان
قیمت بدون مالیات: 12,500 تومان
کتاب Backpack 3 Student Book, Work Book + 2CD + DVD

کتاب Backpack 3 Student Book, Work Book + 2CD + DVD

اين مجموعه در 7 سطح (Backpack starter, Backpack 1, 2, 3, 4, 5, 6) با مطالب مرتبط با ايجاد ارتباط .....
12,500 تومان
قیمت بدون مالیات: 12,500 تومان
کتاب Backpack 4 Student Book, Work Book + 2CD + DVD

کتاب Backpack 4 Student Book, Work Book + 2CD + DVD

ين مجموعه در 7 سطح (Backpack starter, Backpack 1, 2, 3, 4, 5, 6) با مطالب مرتبط با ايجاد ارتباط و.....
15,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 15,000 تومان
کتاب Backpack 5 Student Book, Work Book + 2CD + DVD

کتاب Backpack 5 Student Book, Work Book + 2CD + DVD

اين مجموعه در 7 سطح (Backpack starter, Backpack 1, 2, 3, 4, 5, 6) با مطالب مرتبط با ايجاد ارتباط .....
15,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 15,000 تومان
کتاب Backpack Starter Student Book, Work Book + 2CD + DVD

کتاب Backpack Starter Student Book, Work Book + 2CD + DVD

اين مجموعه در 7 سطح (Backpack starter, Backpack 1, 2, 3, 4, 5, 6) با مطالب مرتبط با ايجاد ارتباط .....
12,500 تومان
قیمت بدون مالیات: 12,500 تومان
کتاب English Adventure 1 Student Book (Glossy Paper) With CD

کتاب English Adventure 1 Student Book (Glossy Paper) With CD

چگونه مي توانيم به کودکان انگيزه يادگيري زبان انگليسي بدهيم؟ اين مجموعه با استفاده از دنيايي جادو.....
9,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 9,000 تومان
کتاب English Adventure 2 Student Book (Glossy Paper) With CD

کتاب English Adventure 2 Student Book (Glossy Paper) With CD

چگونه مي توانيم به کودکان انگيزه يادگيري زبان انگليسي بدهيم؟ اين مجموعه با استفاده از دنيايي جادو.....
9,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 9,000 تومان