مهارت نوشتن

مهارت نوشتن

نمایش: لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش:
کتاب Longman Academic Writing 1 Second Edition

کتاب Longman Academic Writing 1 Second Edition

ويژگي هاي اين مجموعه که آن را از ساير دوره هاي آموزشي متمايز مي کند، به شرح زير مي باشد: • ارائه .....
48,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 48,000 تومان
کتاب Longman Academic Writing 2 Third Edition

کتاب Longman Academic Writing 2 Third Edition

ويژگي هاي اين مجموعه که آن را از ساير دوره هاي آموزشي متمايز مي کند، به شرح زير مي باشد: • ارائه .....
48,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 48,000 تومان
کتاب Longman Academic Writing 3 Fourth Edition

کتاب Longman Academic Writing 3 Fourth Edition

ويژگي هاي اين مجموعه که آن را از ساير دوره هاي آموزشي متمايز مي کند، به شرح زير مي باشد: • ارائه .....
64,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 64,000 تومان
کتاب Longman Academic Writing 4 Fifth Edition

کتاب Longman Academic Writing 4 Fifth Edition

ويژگي هاي اين مجموعه که آن را از ساير دوره هاي آموزشي متمايز مي کند، به شرح زير مي باشد: • ارائه .....
80,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 80,000 تومان
کتاب Longman Academic Writing 5

کتاب Longman Academic Writing 5

ويژگي هاي اين مجموعه که آن را از ساير دوره هاي آموزشي متمايز مي کند، به شرح زير مي باشد: • ارائه .....
64,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 64,000 تومان
کتاب Paragraph Development - Second Edition

کتاب Paragraph Development - Second Edition

کتاب حاضر راهنماي نگارش براي زبان آموزان مي باشد و با آشنا کردن زبان آموز با نمونه ها و چگونگي ار.....
12,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 12,000 تومان