مهارت شنیداری و گفتاری

مهارت شنیداری و گفتاری

نمایش: لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش:
کتاب Cambridge English Skills Real Listening and Speaking 1

کتاب Cambridge English Skills Real Listening and Speaking 1

مجموعه حاضر در چهار سطح مطابق با سيستم بريتانيايي (British Accent) از سطح A2 تا C1 جهت تقويت مهار.....
24,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 24,000 تومان
کتاب Cambridge English Skills Real Listening and Speaking 2

کتاب Cambridge English Skills Real Listening and Speaking 2

مجموعه حاضر در چهار سطح مطابق با سيستم بريتانيايي (British Accent) از سطح A2 تا C1 جهت تقويت مهار.....
24,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 24,000 تومان
کتاب Cambridge English Skills Real Listening and Speaking 3

کتاب Cambridge English Skills Real Listening and Speaking 3

مجموعه حاضر در چهار سطح مطابق با سيستم بريتانيايي (British Accent) از سطح A2 تا C1 جهت تقويت مهار.....
24,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 24,000 تومان
کتاب Cambridge English Skills Real Listening and Speaking 4

کتاب Cambridge English Skills Real Listening and Speaking 4

مجموعه حاضر در چهار سطح مطابق با سيستم بريتانيايي (British Accent) از سطح A2 تا C1 جهت تقويت مهار.....
24,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 24,000 تومان
کتاب NorthStar 1 : Listening and Speaking+DVD 3rd Edition

کتاب NorthStar 1 : Listening and Speaking+DVD 3rd Edition

مجموعه حاضر در پنج سطح (از مبتدي تا پيشرفته) مطابق با سيستم آمريکايي در زمينه تقويت مهارت گفتاري .....
64,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 64,000 تومان
کتاب NorthStar 2 : Listening and Speaking+DVD 4th Edition

کتاب NorthStar 2 : Listening and Speaking+DVD 4th Edition

مجموعه حاضر در پنج سطح (از مبتدي تا پيشرفته) مطابق با سيستم آمريکايي در زمينه تقويت مهارت گفتاري .....
64,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 64,000 تومان
کتاب NorthStar 3 : Listening and Speaking+DVD 4th Edition

کتاب NorthStar 3 : Listening and Speaking+DVD 4th Edition

مجموعه حاضر در پنج سطح (از مبتدي تا پيشرفته) مطابق با سيستم آمريکايي در زمينه تقويت مهارت گفتاري .....
64,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 64,000 تومان
کتاب Tactics for Listening Basic 3rd edition +Worksheets With CD

کتاب Tactics for Listening Basic 3rd edition +Worksheets With CD

اين مجموعه در سه سطح از مبتدي تا عالي است و نسخه ي جديد از مهارت گوش دادن در کلاس است. از ويژگي ه.....
32,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 32,000 تومان
کتاب Tactics for Listening Developing 3rd edition +Worksheets With CD

کتاب Tactics for Listening Developing 3rd edition +Worksheets With CD

اين مجموعه در سه سطح از مبتدي تا عالي است و نسخه ي جديد از مهارت گوش دادن در کلاس است. از ويژگي ه.....
32,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 32,000 تومان
کتاب Tactics for Listening Expanding 3rd edition +Worksheets With CD

کتاب Tactics for Listening Expanding 3rd edition +Worksheets With CD

اين مجموعه در سه سطح از مبتدي تا عالي است و نسخه ي جديد از مهارت گوش دادن در کلاس است. از ويژگي ه.....
32,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 32,000 تومان