مهارت شنیداری و گفتاری

مهارت شنیداری و گفتاری

نمایش: لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش:
کتاب Join In 2 With CD

کتاب Join In 2 With CD

اين مجموعه در سه سطح از مبتدي تا قبل از متوسط، مطابق با سيستم آمريکايي براي گروه سني بزرگسالان جه.....
7,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 7,000 تومان
کتاب Join In 3 With CD

کتاب Join In 3 With CD

اين مجموعه در سه سطح از مبتدي تا قبل از متوسط، مطابق با سيستم آمريکايي براي گروه سني بزرگسالان جه.....
7,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 7,000 تومان
کتاب Learning to Listen 1

کتاب Learning to Listen 1

کتاب حاضر در سه سطح مطابق با سيستم آمريکايي براي گروه سني بزرگسالان همراه با موضوعات جالب و منابع.....
4,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 4,000 تومان
کتاب Learning to Listen 2

کتاب Learning to Listen 2

کتاب حاضر در سه سطح مطابق با سيستم آمريکايي براي گروه سني بزرگسالان همراه با موضوعات جالب و منابع.....
4,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 4,000 تومان
کتاب Learning to Listen 3

کتاب Learning to Listen 3

کتاب حاضر در سه سطح مطابق با سيستم آمريکايي براي گروه سني بزرگسالان همراه با موضوعات جالب و منابع.....
4,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 4,000 تومان
کتاب Listen Here!+CD

کتاب Listen Here!+CD

ويرايش جديد اين مجموعه طيف وسيعي از موضوعات و شرايط را در بر مي گيرد و تنوع فعاليت هاي شنيداري، ب.....
5,500 تومان
قیمت بدون مالیات: 5,500 تومان
کتاب Listen In 1 With CD

کتاب Listen In 1 With CD

کتاب هاي اين مجموعه در سه سطح همراه با فايل صوتي مطابق با سيستم آمريکايي براي گروه سني جوانان و ب.....
7,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 7,000 تومان
کتاب Listen In 2 With CD

کتاب Listen In 2 With CD

کتاب هاي اين مجموعه در سه سطح همراه با فايل صوتي مطابق با سيستم آمريکايي براي گروه سني جوانان و ب.....
5,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 5,000 تومان
کتاب Listen In 3 With CD

کتاب Listen In 3 With CD

کتاب هاي اين مجموعه در سه سطح همراه با فايل صوتي مطابق با سيستم آمريکايي براي گروه سني جوانان و ب.....
5,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 5,000 تومان
کتاب NorthStar 1 : Listening and Speaking+DVD 3rd Edition

کتاب NorthStar 1 : Listening and Speaking+DVD 3rd Edition

مجموعه حاضر در پنج سطح (از مبتدي تا پيشرفته) مطابق با سيستم آمريکايي در زمينه تقويت مهارت گفتاري .....
3,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 3,000 تومان
کتاب NorthStar 2 : Listening and Speaking+DVD 4th Edition

کتاب NorthStar 2 : Listening and Speaking+DVD 4th Edition

مجموعه حاضر در پنج سطح (از مبتدي تا پيشرفته) مطابق با سيستم آمريکايي در زمينه تقويت مهارت گفتاري .....
3,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 3,000 تومان
کتاب NorthStar 3 : Listening and Speaking+DVD 4th Edition

کتاب NorthStar 3 : Listening and Speaking+DVD 4th Edition

مجموعه حاضر در پنج سطح (از مبتدي تا پيشرفته) مطابق با سيستم آمريکايي در زمينه تقويت مهارت گفتاري .....
3,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 3,000 تومان
کتاب Open Forum 1 Student Book with Test Booklet & CD

کتاب Open Forum 1 Student Book with Test Booklet & CD

کتاب هاي اين مجموعه در سه سطح مطابق با سيستم آمريکايي براي گروه سني بزرگسالان با محتواي آموزنده و.....
7,500 تومان
قیمت بدون مالیات: 7,500 تومان
کتاب Open Forum 2 Student Book with Test Booklet & CD

کتاب Open Forum 2 Student Book with Test Booklet & CD

کتاب هاي اين مجموعه در سه سطح مطابق با سيستم آمريکايي براي گروه سني بزرگسالان با محتواي آموزنده و.....
6,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 6,000 تومان
کتاب Open Forum 3 Student Book with Test Booklet & CD

کتاب Open Forum 3 Student Book with Test Booklet & CD

کتاب هاي اين مجموعه در سه سطح مطابق با سيستم آمريکايي براي گروه سني بزرگسالان با محتواي آموزنده و.....
6,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 6,000 تومان