مهارت شنیداری و گفتاری

مهارت شنیداری و گفتاری

نمایش: لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش:
کتاب People Like Us

کتاب People Like Us

مجموعه حاضر براي انگيزه زبان آموزان به کشف و درک فرهنگ هاي ديگر مي باشد. از ويژگي هاي اين مجموعه .....
3,500 تومان
قیمت بدون مالیات: 3,500 تومان
کتاب People Like Us, Too with CD

کتاب People Like Us, Too with CD

مجموعه حاضر براي انگيزه زبان آموزان به کشف و درک فرهنگ هاي ديگر مي باشد. از ويژگي هاي اين مجموعه .....
3,500 تومان
قیمت بدون مالیات: 3,500 تومان
کتاب People, Places, and Things Listening 1 with CD

کتاب People, Places, and Things Listening 1 with CD

اين مجموعه در سه سطح مطابق با سيستم آمريکايي از سطح مقدماتي تا قبل از متوسط (pre-intermediate) را.....
4,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 4,000 تومان
کتاب People, Places, and Things Listening 2 with CD

کتاب People, Places, and Things Listening 2 with CD

مجموعه حاضر در سه سطح مي باشد، سطح اين مجموعه ازمبتدي تا متوسط مي باشد. هدف اين مجموعه آماده سازي.....
4,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 4,000 تومان
کتاب People, Places, and Things Listening 3 with CD

کتاب People, Places, and Things Listening 3 with CD

اين مجموعه در سه سطح مطابق با سيستم آمريکايي از سطح مقدماتي تا قبل از متوسط (pre-intermediate) را.....
4,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 4,000 تومان
کتاب Person to Person 1 Third Edition + CD

کتاب Person to Person 1 Third Edition + CD

اين مجموعه در سه سطح از مبتدي تا متوسط به پايين مطابق با سيستم آمريکايي جهت تقويت مکالمه (communi.....
5,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 5,000 تومان
کتاب Person to Person 2 Third Edition With CD

کتاب Person to Person 2 Third Edition With CD

اين مجموعه در سه سطح از مبتدي تا متوسط به پايين مطابق با سيستم آمريکايي جهت تقويت مکالمه (communi.....
5,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 5,000 تومان
کتاب Person to Person Starter Third Edition + CD

کتاب Person to Person Starter Third Edition + CD

اين مجموعه در سه سطح از مبتدي تا متوسط به پايين مطابق با سيستم آمريکايي جهت تقويت مکالمه (communi.....
6,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 6,000 تومان
کتاب Resource Book for Teacher Listening

کتاب Resource Book for Teacher Listening

کتاب حاضر به بحث در مورد نقش مدرس در تشويق و فعال سازي زبان آموزان و شيوه هاي آن جهت تقويت اعتماد.....
2,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 2,000 تومان
کتاب Tactice For Listening Basic With CD

کتاب Tactice For Listening Basic With CD

کتاب هاي اين مجموعه در سه سطح basic، developing و expanding مطابق با سيستم آمريکايي از سطح A1 تا .....
7,500 تومان
قیمت بدون مالیات: 7,500 تومان
کتاب Tactice For Listening Developing With CD

کتاب Tactice For Listening Developing With CD

کتاب هاي اين مجموعه در سه سطح basic، developing و expanding مطابق با سيستم آمريکايي از سطح A1 تا .....
7,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 7,000 تومان
کتاب Tactice For Listening Expanding With CD

کتاب Tactice For Listening Expanding With CD

کتاب هاي اين مجموعه در سه سطح basic، developing و expanding مطابق با سيستم آمريکايي از سطح A1 تا .....
5,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 5,000 تومان
کتاب Tactics for Listening Basic 3rd edition +Worksheets With CD

کتاب Tactics for Listening Basic 3rd edition +Worksheets With CD

اين مجموعه در سه سطح از مبتدي تا عالي است و نسخه ي جديد از مهارت گوش دادن در کلاس است. از ويژگي ه.....
12,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 12,000 تومان
کتاب Tactics for Listening Developing 3rd edition +Worksheets With CD

کتاب Tactics for Listening Developing 3rd edition +Worksheets With CD

اين مجموعه در سه سطح از مبتدي تا عالي است و نسخه ي جديد از مهارت گوش دادن در کلاس است. از ويژگي ه.....
10,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 10,000 تومان
کتاب Tactics for Listening Expanding 3rd edition +Worksheets With CD

کتاب Tactics for Listening Expanding 3rd edition +Worksheets With CD

اين مجموعه در سه سطح از مبتدي تا عالي است و نسخه ي جديد از مهارت گوش دادن در کلاس است. از ويژگي ه.....
10,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 10,000 تومان