مهارت خواندن

مهارت خواندن

نمایش: لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش:
کتاب ACTIVE Skills for Reading 1 , 3rd

کتاب ACTIVE Skills for Reading 1 , 3rd

مجموعه Active Skills for Reading کاري مشترک از کمپاني CENGAGE و National Geographic مطابق با سيست.....
24,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 24,000 تومان
کتاب ACTIVE Skills for Reading 2 , 3rd

کتاب ACTIVE Skills for Reading 2 , 3rd

مجموعه Active Skills for Reading کاري مشترک از کمپاني CENGAGE و National Geographic مطابق با سيست.....
24,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 24,000 تومان
کتاب ACTIVE Skills for Reading 3 , 3rd

کتاب ACTIVE Skills for Reading 3 , 3rd

مجموعه Active Skills for Reading کاري مشترک از کمپاني CENGAGE و National Geographic مطابق با سيست.....
24,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 24,000 تومان
کتاب ACTIVE Skills for Reading 4 , 3rd

کتاب ACTIVE Skills for Reading 4 , 3rd

مجموعه Active Skills for Reading کاري مشترک از کمپاني CENGAGE و National Geographic مطابق با سيست.....
24,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 24,000 تومان
کتاب ACTIVE Skills for Reading Intro 3rd

کتاب ACTIVE Skills for Reading Intro 3rd

مجموعه Active Skills for Reading کاري مشترک از کمپاني CENGAGE و National Geographic مطابق با سيست.....
24,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 24,000 تومان
کتاب New Inside Reading 1 with cd 2edition

کتاب New Inside Reading 1 with cd 2edition

Inside Reading enables students to deal effectively with academic texts while familiarizing stude.....
20,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 20,000 تومان
کتاب New Inside Reading 2 with cd 2edition

کتاب New Inside Reading 2 with cd 2edition

Inside Reading enables students to deal effectively with academic texts while familiarizing stude.....
20,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 20,000 تومان
کتاب New Inside Reading 3 with cd 2edition

کتاب New Inside Reading 3 with cd 2edition

Inside Reading enables students to deal effectively with academic texts while familiarizing stude.....
20,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 20,000 تومان
کتاب NEW Inside Reading Book 4 with CD

کتاب NEW Inside Reading Book 4 with CD

Inside Reading enables students to deal effectively with academic texts while familiarizing stude.....
20,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 20,000 تومان
کتاب New Inside Reading Intro with cd 2edition

کتاب New Inside Reading Intro with cd 2edition

Inside Reading enables students to deal effectively with academic texts while familiarizing stude.....
20,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 20,000 تومان
کتاب NorthStar 1: Reading and Writing+CD 4th Edition

کتاب NorthStar 1: Reading and Writing+CD 4th Edition

مجموعه حاضر در پنج سطح (از مبتدي تا پيشرفته) مطابق با سيستم آمريکايي در زمينه تقويت مهارت خواندن .....
64,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 64,000 تومان
کتاب NorthStar 2: Reading and Writing+CD 4th Edition

کتاب NorthStar 2: Reading and Writing+CD 4th Edition

مجموعه حاضر در پنج سطح (از مبتدي تا پيشرفته) مطابق با سيستم آمريکايي در زمينه تقويت مهارت خواندن .....
64,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 64,000 تومان
کتاب NorthStar 3: Reading and Writing+CD 4th Edition

کتاب NorthStar 3: Reading and Writing+CD 4th Edition

مجموعه حاضر در پنج سطح (از مبتدي تا پيشرفته) مطابق با سيستم آمريکايي در زمينه تقويت مهارت خواندن .....
64,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 64,000 تومان
کتاب NorthStar 4: Reading and Writing+CD 4th Edition

کتاب NorthStar 4: Reading and Writing+CD 4th Edition

مجموعه حاضر در پنج سطح (از مبتدي تا پيشرفته) مطابق با سيستم آمريکايي در زمينه تقويت مهارت خواندن .....
64,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 64,000 تومان
کتاب Select Reading Intermediate+CD 2nd Edition

کتاب Select Reading Intermediate+CD 2nd Edition

کتاب حاضر، انتخاب معلمان براي مهارت هاي کار و بحث مي باشد. ويژگي هاي اين مجموعه، آموزش مهارت خوان.....
20,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 20,000 تومان