مهارت خواندن

مهارت خواندن

نمایش: لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش:
کتاب Interactions Level 1 Reading 6th Edition

کتاب Interactions Level 1 Reading 6th Edition

interactions/Mosaic, 6th edition prepares students for college life through intensive skill devel.....
17,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 17,000 تومان
کتاب Interactions Level 2 Reading 6th Edition

کتاب Interactions Level 2 Reading 6th Edition

interactions/Mosaic, 6th edition prepares students for college life through intensive skill devel.....
17,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 17,000 تومان
کتاب Intermediate Comprehension Passages

کتاب Intermediate Comprehension Passages

کتاب حاضر به آموزش خواندن، درک مطلب شنيداري و نکات دستوري پرداخته است. اين کتاب شامل تمرين براي ا.....
1,500 تومان
قیمت بدون مالیات: 1,500 تومان
کتاب Introductory English Texts

کتاب Introductory English Texts

هدف اين کتاب، جهت کمک به توسعه و گسترش مهارتهاي خواندن و گسترش دانش لغوي است. کتاب حاضر شامل تمام.....
8,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 8,000 تومان
کتاب Modern Short Stories in English

کتاب Modern Short Stories in English

داستان هاي اين مجموعه برگرفته از مجلات و نويسندگان بزرگ مي باشد. هدف کتاب حاضر آشنايي با زندگي ام.....
1,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 1,000 تومان
کتاب More Reading Power,second edition

کتاب More Reading Power,second edition

اين مجموعه در 4 سطح از مقدماتي تا پيشرفته به منظور تقويت مهارت reading در سطح آکادميک در چهار حوز.....
14,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 14,000 تومان
کتاب Mosaic 1: reading

کتاب Mosaic 1: reading

شابک: 0-07-232979-3 .....
8,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 8,000 تومان
کتاب Mosaic 1: reading 6th Edition

کتاب Mosaic 1: reading 6th Edition

 interactions/Mosaic, 6th edition prepares students for college life through modern content,.....
10,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 10,000 تومان
کتاب New Inside Reading 1 with cd 2edition

کتاب New Inside Reading 1 with cd 2edition

Inside Reading enables students to deal effectively with academic texts while familiarizing stude.....
20,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 20,000 تومان
کتاب New Inside Reading 2 with cd 2edition

کتاب New Inside Reading 2 with cd 2edition

Inside Reading enables students to deal effectively with academic texts while familiarizing stude.....
20,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 20,000 تومان
کتاب New Inside Reading 3 with cd 2edition

کتاب New Inside Reading 3 with cd 2edition

Inside Reading enables students to deal effectively with academic texts while familiarizing stude.....
20,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 20,000 تومان
کتاب NEW Inside Reading Book 4 with CD

کتاب NEW Inside Reading Book 4 with CD

Inside Reading enables students to deal effectively with academic texts while familiarizing stude.....
20,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 20,000 تومان
کتاب New Inside Reading Intro with cd 2edition

کتاب New Inside Reading Intro with cd 2edition

Inside Reading enables students to deal effectively with academic texts while familiarizing stude.....
20,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 20,000 تومان
کتاب NorthStar 1: Reading and Writing+CD 4th Edition

کتاب NorthStar 1: Reading and Writing+CD 4th Edition

مجموعه حاضر در پنج سطح (از مبتدي تا پيشرفته) مطابق با سيستم آمريکايي در زمينه تقويت مهارت خواندن .....
80,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 80,000 تومان
کتاب NorthStar 2: Reading and Writing+CD 4th Edition

کتاب NorthStar 2: Reading and Writing+CD 4th Edition

مجموعه حاضر در پنج سطح (از مبتدي تا پيشرفته) مطابق با سيستم آمريکايي در زمينه تقويت مهارت خواندن .....
80,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 80,000 تومان