دستور زبان و واژگان

دستور زبان و واژگان

جستجو

نمایش: لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش:
کتاب  504(Absolutely Essential Words (Sixth Edition

کتاب 504(Absolutely Essential Words (Sixth Edition

کتاب حاضر شامل 42 درس مي باشد و هردرس به معرفي 12 کلمه جديد پرداخته است. واژگان انتخابي اين کتاب،.....
28,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 28,000 تومان
کتاب 1100Words you need to know 7th edition

کتاب 1100Words you need to know 7th edition

ويرايش جديد کتاب حاضر شامل 1100 واژه و اصطلاح (آموزش 5 واژه و يک اصطلاح پرکاربرد در هر 4 روز هفته.....
28,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 28,000 تومان
کتاب Destination B2 Grammar & Vocabulary with Answer Key

کتاب Destination B2 Grammar & Vocabulary with Answer Key

کتاب Destination B2 مجموعه ي ايده الي در زمينه تمرين واژگان و گرامر براي همه زبان آموزاني مي باشد.....
20,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 20,000 تومان
کتاب Destination C1&C2 Grammar & Vocabulary with Answer Key

کتاب Destination C1&C2 Grammar & Vocabulary with Answer Key

کتاب Destination c1 & c2 مجموعه ي ايده الي در زمينه تمرين واژگان و گرامر براي همه زبان آموزان.....
20,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 20,000 تومان
کتاب English Collocations in Use Advanced

کتاب English Collocations in Use Advanced

کتاب حاضر به معرفي واژگان و ترکيبات مشترک کلمه (Collocations) در دوسطح متوسط و پيشرفته پرداخته اس.....
20,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 20,000 تومان
کتاب English Collocations in Use Intermediate Second Edition

کتاب English Collocations in Use Intermediate Second Edition

کتاب حاضر به معرفي واژگان و ترکيبات مشترک کلمه (Collocations) در دوسطح متوسط و پيشرفته پرداخته اس.....
20,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 20,000 تومان
کتاب Oxford Word Skills Advanced With CD

کتاب Oxford Word Skills Advanced With CD

سطح Advanced اين کتاب براي سطح پيشرفته بزرگسالان است. آموزش لغات به همراه تصاوير، ارائه مثالهاي گ.....
40,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 40,000 تومان
کتاب Oxford Word Skills Basic With CD

کتاب Oxford Word Skills Basic With CD

سطح Basic اين کتاب، براي سطوح پيش از ابتدايي تا متوسط بزرگسالان است. چگونگي استفاده از کلمات در گ.....
40,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 40,000 تومان
کتاب Oxford Word Skills Intermediate With CD

کتاب Oxford Word Skills Intermediate With CD

سطح Intermediate اين کتاب براي سطح متوسط بزرگسالان است. آموزش لغات به همراه تصاوير، ارائه مثالهاي.....
40,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 40,000 تومان