دستور زبان و واژگان

دستور زبان و واژگان

جستجو

نمایش: لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش:
کتاب Business Vocabulary in Use Intermediate Second Edition with CD

کتاب Business Vocabulary in Use Intermediate Second Edition with CD

مجموعه حاضر به آشنايي با واژگان ضروري در ضمينه تجارت براي زبان آموزان انگليسي بازرگاني پرداخته اس.....
10,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 10,000 تومان
کتاب Cambridge Vocabulary for Advanced with Answers and Audio CD

کتاب Cambridge Vocabulary for Advanced with Answers and Audio CD

اين کتاب، واژگان منتخب مورد نياز زبان آموز در آزمون هاي زبان انگليسي کمبريج مانند آزمون پيشرفته (.....
3,500 تومان
قیمت بدون مالیات: 3,500 تومان
کتاب Destination B2 Grammar & Vocabulary with Answer Key

کتاب Destination B2 Grammar & Vocabulary with Answer Key

کتاب Destination B2 مجموعه ي ايده الي در زمينه تمرين واژگان و گرامر براي همه زبان آموزاني مي باشد.....
10,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 10,000 تومان
کتاب Destination C1&C2 Grammar & Vocabulary with Answer Key

کتاب Destination C1&C2 Grammar & Vocabulary with Answer Key

کتاب Destination c1 & c2 مجموعه ي ايده الي در زمينه تمرين واژگان و گرامر براي همه زبان آموزان.....
20,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 20,000 تومان
کتاب Elementary Vocabulary bj thomas

کتاب Elementary Vocabulary bj thomas

مجموعه حاضر شامل سه سطح از ابتدايي تا پيشرفته مي باشد و هر سطح از اين مجموعه شامل بيش از 1500 موا.....
3,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 3,000 تومان
کتاب English Collocations in Use Advanced

کتاب English Collocations in Use Advanced

کتاب حاضر به معرفي واژگان و ترکيبات مشترک کلمه (Collocations) در دوسطح متوسط و پيشرفته پرداخته اس.....
10,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 10,000 تومان
کتاب English Collocations in Use Intermediate Second Edition

کتاب English Collocations in Use Intermediate Second Edition

کتاب حاضر به معرفي واژگان و ترکيبات مشترک کلمه (Collocations) در دوسطح متوسط و پيشرفته پرداخته اس.....
8,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 8,000 تومان
کتاب English Phrasal Verbs in Use Advanced

کتاب English Phrasal Verbs in Use Advanced

مجموعه حاضر شامل دوسطح خوب متوسط و پيشرفته است که هر سطح شامل بيش از 1000 فعل از پرکاربردنترين اس.....
6,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 6,000 تومان
کتاب English Vocabulary in Use Advanced

کتاب English Vocabulary in Use Advanced

مجموعه حاضر در چهار سطح از ابتدايي تا پيشرفته براي توسعه واژگان است و قابل استفاده براي مطالعه شخ.....
12,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 12,000 تومان
کتاب English Vocabulary in Use Elementary 2nd

کتاب English Vocabulary in Use Elementary 2nd

مجموعه حاضر در چهار سطح از ابتدايي تا پيشرفته براي توسعه واژگان است و قابل استفاده براي مطالعه شخ.....
8,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 8,000 تومان
کتاب English Vocabulary in Use Pre-Intermediatne 3rd with CD

کتاب English Vocabulary in Use Pre-Intermediatne 3rd with CD

مجموعه حاضر در چهار سطح از ابتدايي تا پيشرفته براي توسعه واژگان است و قابل استفاده براي مطالعه شخ.....
9,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 9,000 تومان
کتاب English Vocabulary in Use Upper-Intermediate

کتاب English Vocabulary in Use Upper-Intermediate

مجموعه حاضر در چهار سطح از ابتدايي تا پيشرفته براي توسعه واژگان است و قابل استفاده براي مطالعه شخ.....
12,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 12,000 تومان
کتاب English Vocabulary Organiser

کتاب English Vocabulary Organiser

کتاب حاضر به سازماندهي منطقي واژگان پرداخته است و بيش از 100 موضوع سازمان يافته که زبان آموزان قا.....
7,500 تومان
قیمت بدون مالیات: 7,500 تومان